Frekvensregistret

Søgning

HjælpTilladelsesdata


Sendefrekvens
Fra:Til:

Enhed

? Sendefrekvens: Der kan søges på et frekvensområde eller en enkelt frekvens. Ved søgning på enkelt frekvens skal den søgte frekvens indtastes i Fra-feltet. Enheden kan vælges. Standard/default er MHz, men også Hz, kHz og GHz kan anvendes. Resultatet vil altid komme ud i MHz.

Tilladelsesgruppe

? Tilladelsesgruppe: De forskellige tilladelsestyper er inddelt i 6 grupper: (Landmobil, Laveffekt, Maritim & Luftfart, Mobiltelefoni, Radio/TV, Radiokæde/FWA samt Kaldesignal). Hver gruppe udgør en fælles betegnelse for beslægtede tilladelsestyper. De enkelte tilladelsestyper fremgår af feltet ”Tilladelsestype”.

Tilladelsestype

? Tilladelsestype: Hvis du vil søge på en specifik tjeneste (tilladelsestype) vælger du her. Antallet af valgmuligheder reduceres, hvis der er valgt en tilladelsesgruppe i feltet ovenfor.

Udløbsdato
Fra: Til:
? Udløbsdato: Der kan søges efter tilladelser på udløbsdato. Der kan søges i et interval eller på en specifik dato. Ved søgning på en specifik dato skal den søgte udløbsdato indtastes i Fra-feltet. Datoformatet skal være dd-mm-åååå. Ved søgning kun på udløbsdato kan der komme mange resultater. Afgræns gerne søgningen ved at medtage flere felter i søgningen.

Intention om overdragelse

? Intention om overdragelse: Hvis dette felt krydses af, vil resultatet vise de tilladelser, hvor tilladelsesindehaveren har angivet, at have intention om at overdrage tilladelsen eller dele deraf til en anden bruger.

Intention om udlejning

? Intention om udlejning: Hvis dette felt krydses af, vil resultatet vise de tilladelser, hvor tilladelsesindehaveren har angivet, at have intention om at udleje tilladelsen eller dele deraf til en anden bruger.

Tilladelsesnummer
-
? Tilladelsesnummer: Et entydigt nummer på formen Xxxxxxx-xx (1 karakter er et bogstav, de øvrige karakterer er tal). De første 6 karakterer er tilladelsens hovednummer, de sidste 2 karakterer (efter bindestregen) beskriver eventuelle positionsnumre, hvis der er flere positioner knyttet til tilladelsen. Det er ikke muligt at søge på andre felter samtidig med, at der søges på tilladelsesnummer.

Kaldesignal

? Kaldesignal: Entydigt nummer, der kun er relevant for certifikater til luftfart og radioamatørtjenester.

MMSI

? MMSI: Entydigt nummer, der kun er relevant for visse maritime tjenester. Det er ikke muligt at søge på andre felter samtidig med, at der søges på MMSI.

Udstedelsesmetode

? Udstedelsesmetode: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur anvender følgende forskellige udstedelsesmetoder: Først-til-mølle, auktion og udbud.

Geografisk anvendelse

? Geografisk anvendelse: Tilladelserne udstedes med forskellig geografisk afgrænsning. Mulighederne er: landsdækkende, regional eller punktvis. Ved regional forstås et område, der er mindre end landsdækkende. Ved punktvis forstås en konkret adresse, hvor antennen er placeret.

Sendeposition


Adresse

? Adresse: Adressen på sendepositionen skal være stavet korrekt, dog kan hjælpetegnet * anvendes, som beskrevet under ”Hjælp”.

Postnummer
Fra: Til:
? Postnummer: Der kan søges på et enkelt postnummer eller et interval af postnumre ved brug af ”Fra og Til”-feltet. Hvis man søger på et enkelt postnummer skal det skrives i ’Fra’-feltet.

Bynavn

? Bynavn: Der kan søges på sendepositioner i navngivne byer. Bynavnet skal være stavet korrekt, dog kan hjælpetegnet * anvendes, som beskrevet under ”Hjælp”.

Område

? Område: Søgningen kan afgrænses ved at vælge et af de på forhånd definerede områder, der vises på rullemenuen. Alle tilladelser, der i øvrigt opfylder de øvrige søgebetingelser, og som overlapper dette område helt eller delvist, vil blive vist ved søgningen.

Angiv område på kort
Angiv område på kort
? Angiv område på kort:: Søgningen kan afgrænses ved at udpege et geografisk område på kort. Alle tilladelser, der i øvrigt opfylder de øvrige søgebetingelser, og som overlapper dette område helt eller delvist, vil blive vist ved søgningen.

Brugerdata


Brugernummer

? Brugernummer: Også kaldet DAFF-nummer, der identificerer tilladelsesindehavere (er ikke nødvendigvis den samme som brugerne) af frekvenser. En tilladelsesindehaver kan have flere tilladelser. Hvis søgningen giver flere end 500 resultater vil du blive bedt om at afgrænse søgningen.

Navn

? Navn: Brugerens/tilladelsesindehaverens navn.

CVR-nummer

? CVR-nummer: Tilladelsesindehaverens CVR-nummer.

Adresse

? Adresse: Brugerens/tilladelsesindehaverens postadresse. Brugerens/tilladelsesindehaverens adresse er ikke altid den samme som sendepositionsadressen. Adressen skal være stavet korrekt, dog kan hjælpetegnet * anvendes, som beskrevet i hjælp.

Adresse 2

? Adresse 2: Brugerens/tilladelsesindehaverens øvrige adresseoplysninger så som Stednavn og/eller Postboks. Hjælpetegnet * kan anvendes, som beskrevet i hjælp.

Postnummer
Fra: Til:
? Postnummer: Der kan søges på et enkelt postnummer eller et interval af postnumre ved brug af ”Fra og Til-feltet”.. Hvis man søger på et enkelt postnummer skal det skrives i ’Fra’-feltet.

Bynavn

? Bynavn: Der kan søges på bynavn. Navnet skal være stavet korrekt, dog kan hjælpetegnet * anvendes, som beskrevet i hjælp.

 

Tilgængelighedserklæring
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Tlf: 7254 5500, E-mail: mailto:sdfi@sdfi.dk, EAN-nr.: 5798009813640, CVR-nr.: 37 28 41 14
Hjemmeside: www.sdfi.dk